Materiální vybavení KD Vracov

Nositel projektu: 
Město Vracov
Obec: 
Vracov
Celková částka: 
342 700 Kč
Výše dotace: 
274 160 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Výsledkem projektu "Materiální vybavení KD Vracov" je pořízení: 20 ks pivních setů, 2 ks farmářských stánků, 1 ks projektoru s reprobednami, mix.pultem, nafukovacím plátnem s ventilátorem. Výsledkem projektu je vyšší komfort návštěvníků kulturních akcí ve městě Vracově - sezení na pivních setech a mobilní zařízení k promítání filmů v rámci Vracovského letního kina.