Milion stromů pro Jihomoravský kraj

Rok projektu: 
2016

Milion stromů pro Jihomoravský kraj

Za podpory JMK v rámci projektu KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje s názvem: „Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020“ jsme se rozhodli účastnit projektu Milion stromů pro Jihomoravský kraj.

Tento projekt reaguje na snahu některých organizací konkrétně pojmenovat místní projevy klimatických změn na svých územích a hledat řešení, jak se těmto změnám přizpůsobit, či předcházet důsledkům klimatických změn. Jedním z řešení je ozelenění krajiny.

Aktivity projektu:

  • Zajištění a sběr údajů o možnostech výsadby a sadebním materiálu
  • Iniciovat množení stromků
  • Iniciovat pilotní projekty výsadeb
  • Iniciovat pilotní projekty užití ovoce a propagace ovoce v cestovním ruchu
  • Připravit realizaci dalších projektů užití a propagace ovoce v JMK

Výstupy projektu:

  • Metodika ovocných dřevin
  • Zásobník projektů výsadeb
  • Seminář věnovaný této problematice
  • Výsadbová akce

Další informace z projektu:

 "Stromy mají dlouhé myšlenky, dlouhý dech a dlouhý odpočinek, stejně tak mají delší život než my. Tak dlouho, dokud jim nebudeme naslouchat budou i moudřejší než my. Ale když se naučíme, jak stromům naslouchat, pak ta stručnost, ta rychlost a dětská ukvapenost našich myšlenek dosáhne nesrovnatelné radosti. Ten, kdo se naučil stromům naslouchat, již déle nechce být strom. Nechce být ničím jinám než tím, co je. Tohle je domov. Tohle je štěstí..." Hermann Hesse

   
 

102