místní knihovna Nechvalín

Nositel projektu: 
Obec Nechvalín
Obec: 
Nechvalín
Celková částka: 
67 366 Kč
Výše dotace: 
53 892 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci projektu vznikne nový prostor, který přiláká nové čtenáře do knihovny. Pro zajištění těchto aktivit je potřeba prostory vybavit odpovídajícím nábytkem (knihovní regály, stoly, židle, křesla) a technickým vybavením (dataprojektor a plátno) pro další aktivity knihovny jako jsou přednášky či semináře. Čítárna vzniklá ve vstupní hale může být využita také jako klubovna pro místní obyvatele obce.