Modernizace části interiéru sokolovny

Nositel projektu: 
TJ Sokol Těmice z.s.
Obec: 
Těmice
Celková částka: 
2 521 073 Kč
Výše dotace: 
1 200 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projekt je zaměřen na modernizaci sokolovny, která působí v obci Těmice pod vedením spolku TJ Sokol Těmice z.s. Objekt je využíván nejen pro potřeby zmiňovaného spolku, ale i pro pořádání různorodých kulturních akcí ve spolupráci s jinými spolky. Podlaha, která je předmětem této žádosti, se vyznačuje narušenou konstrukcí bránící řádnému užívání. Oprava je téměř nezbytná. Výsledkem projektu bude rekonstruovaná podlaha v sokolovně, která bude sloužit nejen pro potřeby spolku, ale i široké veřejnosti. Současně díky částečnému zateplení dojde ke snížení energetické náročnosti. Skladba nové podlahy bude složena ze 4 vrstev parketového laku, z dubových parket, elastického parketového lepidla, samonivelační stěrky, PE fólie, tepelné izolace, hydroizolace, podkladního betonu a z hutněného štěrkopísku. Nová podlaha by mohla přilákat mladé lidi a zvýšit jejich zájem ať už o volnočasové aktivity a kulturní akce v Těmicích.