Modernizace firmy Slovácká moštárna

Nositel projektu: 
Magdaléna Válková
Obec: 
Strážovice
Celková částka: 
968 000 Kč
Výše dotace: 
392 000 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Slovácká moštárna v současné době již vyrábí vinný mošt z vysoce kvalitní hroznové šťávy. O vysoké kvalitě produktu svědčí i řada ocenění z tuzemských i zahraničních soutěží. Mezi nejcennější patří: Great taste London, Regionální potravina JMK, Zlatá chuť JMK.

K výrobě moštu však využívala firma pronájmu výrobních technologií včetně průtokového pasteru. Tato situace byla dlouhodobě neudržitelná. Z ekonomického i ekologického hlediska je mnohem výhodnější mít technologii vlastní. Díky dotaci byl tedy zakoupen plně automatizovaný průtokový paster, který umožňuje zpracovávat mošt přímo v provozovně.