Modernizace firmy Svatoň

Nositel projektu: 
Lukáš Svatoň
Obec: 
Želetice
Celková částka: 
1 196 690 Kč
Výše dotace: 
445 050 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Projekt je zaměřen na hmotnou investici do malé elektrikářské firmy. Technické vybavení neumožňovalo firmě plnit požadavky zákazníků v celkovém rozsahu práce.

Rozšířením svého vybavení o manipulační plošinu se zkvalitnil a zlepšil celý proces poskytovaných služeb a zakázek. Dále, díky zakoupené montážní plošině na podvozku, může firma doplnit svou nabídku o opravy osvětlení pro města a obce, což do této doby musel podnikatel odmítat. Projekt má také ekonomické dopady - očekává se zvýšení obratu žadatele a tím i zisku v následných letech po provedené investici.