Modernizace foyer před divadelním sálem v objektu Domu kultury v Kyjově

Nositel projektu: 
Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 190 840 Kč
Výše dotace: 
952 672 Kč
Rok zahájení: 
2023
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Obsahovou náplní projektu je realizace souhrnu opatření spočívajících ve výměně zastaralé elektroinstalace, montáži nových sádrokartonových podhledů a realizaci nového systému osvětlení. V rámci projektu dále dojde k úpravám povrchů stěn, dojde také k repasi dveří vedoucích do divadelního sálu a zvukové režie. Součástí realizace bude také výměna schodišťového zábradlí za nové. Hlavním cílem a účelem projektu je zkvalitnění prostor pro provozování kulturní činnosti, rozšíření a zpestření kulturní nabídky poskytované MKS Kyjov pro občany města i okolí. Výsledkem projektu tak mají být moderní multifunkční prostory, které umožní pořádání akcí pro širokou veřejnost, např. výstav, vernisáží, tematických večerů a doprovodných akcí k ostatnímu kulturnímu dění v objektu DK.