Modernizace kulturního domu

Nositel projektu: 
Obec Ostrovánky
Obec: 
Ostrovánky
Celková částka: 
1 608 990 Kč
Výše dotace: 
566 560 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci realizace projektu bude provedena rekonstrukce prostoru kulturního domu v obci Ostrovánky, který je využíván k pořádání různých kulturních akcí. Obec zamýšlí rekonstrukcí střechy kulturního domu zajištění úspornějších energetických opatření s možností snížení provozních nákladů objektu. Současně v rámci realizace projektu proběhne rekonstrukce příjezdové cesty ke kulturnímu domu, která je již ve velmi dezolátním stavu a zároveň bude také uskutečněna oprava schodiště ke KD, které je taktéž dožilé. Realizací projektu dojde k vytvoření moderního a krásného zázemí pro kulturní dění v obci, místa pro scházení místních obyvatel a pořádání různých společenských akcí. Kulturní dům bude více bezpečný a bude od střechy kvalitněji izolován, bude zároveň zajištěn vyšší komfort návštěvníků kulturního domu díky pořízení nových stolů a židlí. Současně se také zlepší vzájemné vztahy mezi občany. Konkrétně bude výsledkem projektu nově zrekonstruovaná středa KD, příjezdová cesta ke KD a schodiště, pódium v sále KD a nakonec také 10 ks stolů a 40 ks židlí.