Modernizace kulturního domu v Ostrovánkách - změna systému vytápění

Nositel projektu: 
Obec Ostrovánky
Obec: 
Ostrovánky
Celková částka: 
597 500 Kč
Výše dotace: 
537 750 Kč
Rok zahájení: 
2012
Rok ukončení: 
2013
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic