Modernizace kvalitních výrobků a služeb

Nositel projektu: 
Marek Jahoda
Obec: 
Žádovice
Celková částka: 
300 921 Kč
Výše dotace: 
180 552 Kč
Rok zahájení: 
2011
Rok ukončení: 
2013
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
4
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků