Modernizace odborných učeben

Nositel projektu: 
Obec Šardice
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
3 770 317 Kč
Výše dotace: 
3 581 801 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
1
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Obec Šardice podala žádost o dotaci pro místní základní školu, která nedisponovala vhodným prostorovým ani technickým řešením pro zřízení odborné učebny fyziky a chemie a dovybavení učebny cizích jazyků. 

Díky dotaci tak byly zřízeny a vybaveny odborné učebny s odpovídajícím technickým vybavením a pomůckami, které odpovídají moderním trendům výuky. Žáci se v odborných předmětech vzdělávají v novém prostředí, jehož vybavení jim napomáhá k názornější výuce a větší interaktivitě.