Modernizace odborných učeben

Nositel projektu: 
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace
Obec: 
Hovorany
Celková částka: 
799 205 Kč
Výše dotace: 
759 244 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
1
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

I venkovská škola může disponovat kvalitním vybavením pro efektivní výuku odborných předmětů. Základní škola v Hovoranech se tedy rozhlda díky dotaci vybavit a zmodernizovat odborné učebny. 

Nově se tak žáci vzdělávají v odborné učebně fyziky a matematiky, učebně výpočetní techniky s cizími jazyky a chemie a přírodních věd. S novými pomůckami mohou učitelé do výuky zapojit i alternativní moderní metody výuky. Žákům se dostává kvalitnější vzdělání, výuka je pestřejší, zajímavější a názornější.