Modernizace pěstitelské pálenice Radoslav Nimrichter, Hovorany

Nositel projektu: 
Radoslav Nimrichter
Obec: 
Hovorany
Celková částka: 
1 066 393 Kč
Výše dotace: 
445 000 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Projekt reaguje na potřeby rozvoje a pořízení nové technologie pěstitelské palírny Radoslava Nimrichtera v obci Hovorany.

 V rámci projektu byla pořízena menší destilační nádoba o objemu cca 300 litrů. Tato moderní technologie umoŽňuje mimo jiné i zvýšení aromatických a chuťových vlastností destilátů, snížení energetické náročnosti výroby,  zvýšení produkce a kvality výroby či pálení netradičních typů destilátů.