Modernizace provozovny manikúry a krejčovské dílny

Nositel projektu: 
Jana Kuchařová
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
265 457 Kč
Výše dotace: 
98 867 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Projekt je zaměřen na hmotnou investici do malého podniku, provozující krejčovskou dílnu a manikúru.

V rámci projektu došlo k úpravě sociálního zařízení, úpravě vnitřních prostor a k nákupu nového vybavení provozu například žehlícího systému a výpočetní techniky. Zmodernizováním pracovního prostoru, rozšířením služeb a zavedení nových technologií dojde ke zrychlení, zkvalitnění služeb, zvýšení obratu a zisku.