Modernizace provozovny ve společnosti Stavby Juras s.r.o.

Nositel projektu: 
Stavby Juras s.r.o.
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
299 000 Kč
Výše dotace: 
134 550 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Projektem je modernizace provozovny společnosti Stavby Juras s.r.o., a to formou pořízení nového stroje typu "minidumper" a nové barevné velkoformátové tiskárny. Minidumper (minibagr) bude využíván pro práci v terénu v náročných podmínkách (prudké svahy, nezpevněné podloží), kde je nutná bezpečná manipulace při přepravě těžkého nákladu. Nákupem tohoto stroje dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ve svém oboru. Barevná velkoformátová tiskárna bude sloužit k tisku stavebních projektů a dokumentů, které jsou potřeba přímo na stavbách realizovaných společností. I nákupem velkoformátové tiskárny dojde ke zvýšení produktivity práce ve společnosti, kdy již nebude nutné operativně jezdit ze staveb do nejbližších copy center a zpět z důvodů tisku aktuální stavební dokumentace.