Modernizace provozu výroby těstovin

Nositel projektu: 
Miroslava Konečná
Obec: 
Vřesovice
Celková částka: 
416 000 Kč
Výše dotace: 
187 200 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci projektu chce žadatelka svou provozovnu nacházející se v suterénu RD vybavit novou sušičkou těstovin, která jí pomůže výrobu zefektivnit a zrychlit, zvláště v zimním období. Dále bude zakoupen lis na těstoviny, který jí umožní rozšířit sortiment nabízených těstovin o další druhy, jako jsou vrtule, kolínka, gnochi a penne. Nová provozovna i s vybavením jí pomohou upevnit pozici na trhu, zefektivní výrobu a uspokojí poptávku po dalších druzích těstovin.