Modernizace a rozšíření působnosti Informačního centra města Vracova

Nositel projektu: 
Město Vracov
Obec: 
Vracov
Celková částka: 
155 833 Kč
Výše dotace: 
140 249 Kč
Rok zahájení: 
2011
Rok ukončení: 
2014
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
4
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic