Modernizace a rozvoj stavební firmy

Nositel projektu: 
Pavel Horňák
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
615 890 Kč
Výše dotace: 
229 050 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Firma Pavla Horňáka se zaměřuje na zateplování a rekonstrukce rodinných domů a bytů menšího rozsahu. 

Z dotace bylo zakoupeno stavební zařízení, díky němuž se rozšiřují možnosti prováděných stavebních prací o výstavbu rodinných domů a dalších staveb, které firma nemohla kvůli chybějícímu vybavení provádět. Nové vybavení umožňuje firmě účastnit se veřejných zakázek, které mají větší nároky na realizaci staveb.

Nakoupeno bylo například lešení a pojízdné lešení. Firma tak uspoří finanční prostředky za půjčování lešení. Ušetřené prostředky budou následně použity na mzdu nového zaměstnance.