Modernizace strojního vybavení

Nositel projektu: 
Zuzana Ošťádalová
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
603 790 Kč
Výše dotace: 
249 500 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

V současné době se žadatel zabývá pěstováním obvyklých zemědělských plodin - pšenice, hořčice, vojtěška, svazenky, v menší míře pak pěstováním zeleniny a bylin - měsíček lékařský, chrpa modrá. Sady jsou v současné době ve stadiu obnovy. K veškerým zemědělským pracím byl do teď použit velký traktor, který je vhodný k obvyklé zemědělské výrobě, avšak při pěstování zeleniny a bylin je jeho velikost překážkou, která nedovoluje kvalitně provádět práce spojené s meziřádkovou kultivací, stejně tak v sadu nelze provádět údržbu meziřádků pod korunami stromů či v příkmenném pásu.

V rámci projektu byl pořízen malotraktor, který pomůže kvalitněji provádět výše uvedené činnosti, výsledkem budou pozemky s menším množstvím plevelů a zajistí kvalitnější výstupní surovinu. Mechanická údržba pozemků je pro žadatele základním nástrojem v boji proti plevelům, poněvadž veškerou zemědělskou činnost provozuje v režimu ekologického zemědělství.