Modernizace technologických zařízení ve společnosti Autopark Kyjov

Nositel projektu: 
Autopark Kyjov s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
602 344 Kč
Výše dotace: 
224 082 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Společnost Autopark Kyjov s.r.o. prostřednictvím poskytnuté dotace řeší zásadní modernizaci a doplnění potřebných technologií ke zvýšení výkonu a konkurenceschopnosti společnosti.

Projekt zajistil modernizaci a doplnění potřebného vybavení pro zkvalitnění podmínek a bezpečnosti provozu poskytovaných služeb zákazníkům. Konkrétně se jedná o technologie, které jsou používány při karosářských pracech, čištění a údržbě vozidel, diagnostice, pneuservisu a dalších činnostech souvisejících se servisem automobilů zákazníků.