Modernizace technologie

Nositel projektu: 
LIBOR TOMAN
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
291 000 Kč
Výše dotace: 
145 500 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2014
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským pro