Modernizace technologií a zařízení ve firmě Pavel Kys

Nositel projektu: 
Pavel Kys
Obec: 
Kostelec
Celková částka: 
740 536 Kč
Výše dotace: 
275 405 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Firma autooprava Pavel Kys má již více jak dvacetileté zkušenosti v opravě osobních a dodávkových vozidel. 

V rámci zvýšení konkurenceschopnosti na trhu a rozšíření sortimentu poskytovaných služeb zákazníkům se pan Kys rozhodl využít dotace a firmu zmodernizovat novým zařízením. Jedná se o nákup přístrojů pro čištění interiérů vozidel, plnička klimatizace na nové chladivo a hydraulické zvedáky na 5,5t a 4,0t.