Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově

Nositel projektu: 
Město Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
2 558 715 Kč
Výše dotace: 
2 430 779 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
12
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Projekt řeší stavební úpravy spojené s modernizací učebny praktického vzdělávání v ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v daném zařízení. Nástrojem pro dosažení cíle je modernizace stávající učebny praktických činností za účelem vytvoření multifunkčního vzdělávacího prostoru s širokým spektrem využití, který bude plnit zejména funkci tzv. cvičné kuchyňky, ale bude sloužit i pro další tvůrčí aktivity žáků.