Modernizace vybavení firmy Vodo-topo-plyn Vlkoš

Nositel projektu: 
Kamil Ingr
Obec: 
Vlkoš
Celková částka: 
307 689 Kč
Výše dotace: 
132 667 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Firma Vodo-topo-plyn Vlkoš je v současné době na trhu již více jak 7 let a vykonává práce nejen v celém regionu Kyjovska. Většina prací byla doposud prováděna ručně, nebo s pomocí lehkého nářadí jako je flexi bruska, což bylo časově velmi náročné a nebylo možné uspokojit všechny zákazníky.

Díky dotaci pořídil pan Ingr 6 kusů mobilních zařízení pro zryhclení, zefektivnění a zkvalitnění prováděných prací. Tato nová zařízení pracovníkům urychlí vykonávané práce a firma může zrealizovat více zakázek.