Modernizace vybavenosti podniku

Nositel projektu: 
DADKA VRACOV s.r.o.
Obec: 
Vracov
Celková částka: 
256 700 Kč
Výše dotace: 
115 515 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Projekt je zaměřen na modernizaci vybavenosti podniku DADKA VRACOV s.r.o. Předmětem projektu je nákup tiskárny štítků a pořízení počítačů společně s monitory a serverem. Výsledkem projektu je pořízení 1ks tiskárny štítků, 2ks PC, 2ks monitoru, 2ks záložního zdroje, 11ks serverů a 1ks licence na server. Výsledkem projektu budou nově vybavené kanceláře firmy a současně dojde k vylepšením a urychlení práce ve firmě.