Modernizace zázemí a nákup technického vybavení na MZŠ Vracov

Nositel projektu: 
Město Vracov
Obec: 
Vracov
Celková částka: 
1 505 139 Kč
Výše dotace: 
1 429 882 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky přírodních věd a jazykové komunikace. Díky projektu dojde k modernizaci výuky přírodních věd a jazykové komunikace, zkvalitnění výuky, dále ve zvýšení znalostí, schopností a dovedností žáků hned v primárním vzdělávání. Nástrojem pro dosažení cíle je vybudování tří venkovních bezbariérových učeben pro sezonní výuku odborných předmětů s využitím digitálních technologií na MZŠ Vracov.