Mouchnice - prodloužení chodníku podél sil. II/429

Nositel projektu: 
Obec Mouchnice
Obec: 
Mouchnice
Celková částka: 
1 344 106 Kč
Výše dotace: 
1 276 900 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
8
Fiche: 
19. Zvyšování bezpečnosti dopravy

Poskytnutá dotace řeší výstavbu chodníku v obci Mouchnice v místní části „Kaplánky“. Jedná se o prodloužení stávajícího chodníku od budovy mateřské školy po konec zástavby ve směru na Koryčany, včetně místa pro přecházení.

Nový chodník v této části obce ocení z bezpečnostních důvodů hlavně maminky při každodenní cestě do mateřské školy či paní učitelky s dětmi na pravidelných procházkách. V rámci projektu probíhá i výsadba doprovodné zeleně za účelem nejen místo příjemně zkrášlit, ale hlavně z důvodu zmírnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí.