Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Možné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku

Možné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku

Datum: 8. 9. 2016

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí Radnice Kyjov

Čas: 9:00 - 15:00

Lektor: PhDr. Zora Syslová

Seminář je určen především pedagogům MŠ.

Maximální počet účastníků je 45.

Účastníci se dozví, jaké přístupy je potřebné a vhodné uplatňovat při vzdělávacích činnostech v MŠ, aby každé dítě mělo příležitost optimálně se rozvíjet v souladu se svými možnostmi a potřebami. Pochopí vzdělávací potřeby jednotlivých dětí a osvojí si nové poznatky pro partnerskou komunikaci s dítětem. Seminář je na povinné opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita.
Program semináře:
Obsah vzdělávání – integrované bloky (témata) jako příležitost skloubení základních požadavků na předškolní vzdělávání.
Prožitkové učení – prožitek a osobní zkušenost jako základ přirozeného a dítěti předškolního věku vlastního způsobu učení.
Komunikace v MŠ – partnerská komunikace s dítětem jako prostředek posilování jeho samostatnosti a sociálních kompetencí.
Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů pedagogicko -psychologická diagnostika jako důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání.
Pravidla společného soužití ve třídě – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí.

Seminář je akreditován u MŠMT- 17775/2014-1-598, každý účastník obdrží osvědčení. Příhlášení je závazné, v případě neúčasti se prosím omluvte.

Fotografie ze vzdělávání

Hodnotící dotazník