Muzeum Obce Karlín

Nositel projektu: 
Obec Karlín
Obec: 
Karlín
Celková částka: 
816 411 Kč
Výše dotace: 
653 128 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je zřízení obecního muzea Obce Karlín, v domě č. p. 41, pro současnou i budoucí generaci. Budova obecního muzea bude ukázkou původní venkovské zástavby na Slovácku a její současný stav kopíruje dispozici a vnitřní členění domu z roku 1900. Muzeum bude nabízet místní kulturní a historické zajímavostí s vazbou na místní historii a tradiční lidovou kulturu. Tématem muzea bude expozice lidového bydlení první poloviny minulého století. Zároveň bude muzeum fungovat jako kulturně vzdělávací instituce, která bude pečovat o kulturní dědictví obce Karlín, Moravského Slovácka a přispívat k rozvoji jeho kultury tím, že zejména: sběrem, dary a nákupy bude získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje obce Karlín, které jsou kulturním dědictvím. Dále pořádání doprovodných programů, výstav a dalších akcí.