Muzeum obce Želetice

Typ výletu: 
Auto
Kolo
Pěší
Obtížnost výletu: 
Lehký

Muzeum obce Želetice se nachází v bývalé budově školy. V muzeu se nachází čítárna a studovna, kde jsou vystaveny nejstarší dochované dokumenty, vztahující se k obci, rozsáhlá fotodokumentace, sbírka starých románových knih, kalendářů, staré náboženské literatury, tiskovin a podobně. Hlavní výstavní prostory muzea jsou zaplněny věcmi a exponáty od místních občanů. Více na: https://www.zeletice.cz/muzeum-obce-foto