Muzeum Vacenovice

Typ výletu: 
Auto
Kolo
Pěší
Obtížnost výletu: 
Lehký

Muzeum Vacenovice se nachází v domě zrekonstruovaném ve stylu lidové architektury. Dům původně patřil vacenovskému písmáku a kronikáři Vincenci Profotovi a v roce 2003 jej odkoupil do svého vlastnictví Obecní Úřad obce Vacenovice na žádost členů folklorního sdružení Omladina. V roce 2007 bylo muzeum slavnostně otevřeno. V přední obytné části domu se nachází muzeum a selská jizba a v zadní části došlo k přestavbě ze stájí na malý sál, který slouží k pořádání menších výstav, přednášek a jako zkušebna a klubovna Souborů a spolků. Již zde proběhly výstavy místního řezbáře F. Setínského. Výstava při příležitosti nedožitého jubilea, místního folkloristy F. Mikulčíka, výstava fotografií a spousta dalších. Z akcí které v muzeu probíhají, můžeme uvést např. draní peří, košt oharků, svěcení vína apod. Muzeum není jen rekonstruovaný objekt. Od roku 2008 začalo pracovat jako instituce. Zabývá se sběrem, zpracováváním a prezentací historických a národnostních informací. Stejně jako záchranou a restaurováním artefaktů.Více informací naleznete na stránce: https://www.vacenovice.cz/organizace-1/muzeum-vacenovice/