Mužský pěvecký sbor Paníháj - pořízení krojů a pivních setů

Nositel projektu: 
"Mužský pěvecký sbor Paníháj Moravany u Kyjova z.s."
Obec: 
Moravany
Celková částka: 
75 000 Kč
Výše dotace: 
60 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je pořízení 12 ks pivních setů a 25 ks pánských vyšívaných košil severokyjovského svátečního kroje pro mužský pěvecký sbor Paníháj. Pivní sety budou sloužit pro přípravu posezení pro návštěvníky akcí pořádaných sborem - tedy tradiční kulturní akce spojené se zpěvem, tancem a degustací místních tradičních pokrmů a nápojů, mezi které můžeme řadit koláčky, vína i lihoviny. Vyšívané sváteční kroje budou sloužit pro  reprezentaci souboru při jejich vystoupeních.