Nákup krojů a ostatního vybavení

Nositel projektu: 
Slovácký soubor Kyjov, z.s.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
307 000 Kč
Výše dotace: 
245 600 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci projektu budou pořízeny nové kroje (plyšky, brokátky, zelené a černá sukně, letnicové kroje) a další vybavení, které usnadní jak nácvikovou činnost, tak umožní rozšířit současnou činnost, jelikož současné vybavení je nedostatečné, jelikož žadatel nemá ve vlastnictví dostatečný počet kusů nutných pro vystoupení a tedy uchování tradic. Dále budou pořízený nové stárkovské koženice, které jsou nutné pro pořádání hodů, jelikož se jedná součást kroje, který žádný běžný člen nemá k dipozici. Dále bude zakoupen párty stan 3x 6 m a 2 ks pivních setů (vždy 2 lavice a 1 stůl do setu). Toto vybavení bude spolek užívat především při konání venkovních akcí, kdy je třeba pro účinkující zajistit zázemí. Dále je pořizováno ozvučení, který zajistí kvalitnější nácvik případně možnost vystoupení v době, kdy nebude k dispozici cimbálová muzika. Výsledkem projektu je nákup materiálně-technického zázemí pro činnost spolku - krojové součásti včetně obuvi, ozvučovací technika a venkovní sety s lavicemi. Po realizaci projektu bude spolek schopen bez obtíží zajistit provedení více lidových zvyků a účastnit se více vystoupení, což ve výsledku bude znamenat větší propagaci kyjovského folkloru a zajistí zachování a předání jednotlivých lidových zvyků.