Nákup manipulační techniky - teleskopického nakladače

Nositel projektu: 
RADIM BÁBÍČEK
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
1 000 000 Kč
Výše dotace: 
600 000 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2014
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků