Nákup olepovačky hran pro zkvalitnění výroby

Nositel projektu: 
Tomáš Buchlovský
Obec: 
Archlebov
Celková částka: 
430 000 Kč
Výše dotace: 
193 500 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Nákup nové olepovačky hran je nutný z důvodu zkvalitnění výroby. Nákup olepovačky hran velmi urychlí proces výroby a hlavně zkvalitní výstupní výsledek výroby a dojde k značnému ulehčení práce.