Nákup užitkového vozu N1

Nositel projektu: 
Marek Řihák
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
526 942 Kč
Výše dotace: 
225 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci projektu dojde k nákupu užitkového vozu N1 z důvodů rozšíření vozového parku a lepší konkurenceschopnosti při získávání dalších stavebních zakázek. Projekt umožní vytvoření pracovního místa pro dalšího stavebního dělníka a montážníka nábytku.