Nákup vybavení a potřeb pro sportovní vyžití v Kyjově

Nositel projektu: 
LONE - ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o.
Obec: 
Násedlovice
Celková částka: 
798 930 Kč
Výše dotace: 
479 358 Kč
Rok zahájení: 
2009
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
2
Fiche: 
4. Malo-kapacitní ubytovací a stravovací zařízení, vo