Národní přírodní památka Na Adamcích, Želetice

Typ výletu: 
Pěší
Obtížnost výletu: 
Střední

Národní přírodní památka Na Adamcích představuje unikátní teplomilná společenstva úzkolistých i širokolistých suchých trávníků na pahorcích a poměrně členitých svazích různé orientace mezi obcemi Želetice a Nenkovice. Tvoří ji dva na sebe navazujícími přírodní amfiteátry, Přední Adamce a nověji vyhlášená část Zadní Adamce. Lokalita má charakter stepních lad s teplomilnou a suchomilnou vegetací, která se zde z větší části vyvinula díky tradičním způsobům obhospodařování v minulosti. Více na https://nature.hyperlink.cz/Ho/Na_Adamcich.htm