Naučná stezka: Syslíkovo království

Nositel projektu: 
Obec Sobůlky
Obec: 
Sobůlky
Celková částka: 
1 093 160 Kč
Výše dotace: 
784 528 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je vytvoření nové naučné stezky osazením naučných interaktivních tabulí, ale i herních prvků v extravilánu obce Sobůlky v části zvané Vala. Na okruhu dlouhém cca 2 km vznikne celkem 7 stanovišť a na každém z nich bude několik různých prvků. Spojovacím motivem všech prvků na stezce se stane sysel, za kterého byli kdysi obyvatelé obce Sobůlky označováni a který se pro ně nakonec stal symbolem, na nějž jsou pyšní.