Nenkovice - rekonstrukce kulturního domu

Nositel projektu: 
Obec Nenkovice
Obec: 
Nenkovice
Celková částka: 
999 998 Kč
Výše dotace: 
799 998 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci realizace projektu dojde k pokračování postupné rekonstrukce kulturního domu v Nenkovicích. Nyní je plánována především rekonstrukce podlah. V minulých letech se obec pustila díky finanční pomoci z Programu rozvoje venkova vyhlašovaného přes MAS Kyjovské Slovácko do rekonstrukce stropů  kulturního domu se zateplením. Nynější rekonstrukce je plánovaná nejen z důvodu estetického, kdy nově opravené prostory ještě více umocňují stav dosloužilých podlah, ale i z důvodu ekologického, kdy nynější menší zásah zajistí dlouhodobou udržitelnost budovy a zabrání potřeby pozdější velké rekonstrukce. Výsledkem projektu bude částečná rekonstrukce kulturního domu, po jejímž ukončení zde bude možné dále organizovat řadu akcí pořádaných obcí či Základní školou a Mateřskou školou Nenkovice.