Nevíme, po čem chodíme aneb i malé dědiny měly velké dějiny...

Nositel projektu: 
Obec Dražůvky
Obec: 
Dražůvky
Celková částka: 
483 333 Kč
Výše dotace: 
434 999 Kč
Rok zahájení: 
2012
Rok ukončení: 
2015
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
5
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener