Nosné konstrukce vinice

Nositel projektu: 
Petr Bunža
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
217 571 Kč
Výše dotace: 
89 905 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Firma Petr Bunža se zabývá pěstováním vinné révy a výrobou vína a hroznového moštu. Obhospodařuje asi 15 hektarů vinic.  Za svou produkci vín získal pan Bunža několik ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách.

Žadatel se snaží neustále své podnikání rozvíjet a pořizuje nové technologie a zařízení pro zpracování vína, díky čemuž může konečným spotřebitelům nabízet větší množství kvalitnějších vín a moštů a stává se také konkurenceschopnějším. Žadatel chce nabízet nové produkty a za tímto účelem vysadí novou vinici s odrůdou Donauriesling. Jedná se o novou bílou moštovou odrůdu se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Vinice bude vysazena na ploše 6391 m2 a bude čítat 2600 keřů. K sazenicím žadatel potřebuje pořídit nosné konstrukce. Proto v rámci projektu žádal o podporu na pořízení ocelových tyček k sazenicím, dále kotvy k ukotvení krajových sloupků, řadové vinohradnické sloupky a pozinkované dráty o průměru 3,15 mm a 2,5 mm. Bez těchto konstrukcí by nebyla nová výsadba možná.