Nový cimbál a kroje pro cimbálovou muziku

Nositel projektu: 
Cimbálová muzika HUDCI Z KYJOVA, z.s.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
687 500 Kč
Výše dotace: 
550 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je nákup cimbálu, houslí, dvou smyčců, ramenní opěrky, pánských a dámských kyjovských krojů a hudební aparatury. Hudební nástroje, kroje i hudební aparatura je využívána zpravidla 1 - 2 krát týdně (veřejné kulturní akce, festivaly, plesy, ochutnávky vín, koncerty, svatby a další). Hlavním výsledkem projektu bude zlepšení podmínek pro zkoušení a i prezentaci spolku i kyjovského folkloru díky novým krojům, novému cimbálu, houslím se smyčci a hud. aparatuře. Předpokládá se také zlepšení ekonomické situace spolku. V současné době neopravitelný cimbál bude nahrazen za nový, stejně jako housle a smyčce. Spolek sjednotí svoje kroje za nové a reprezentativní. Díky nové  a kvalitní aparatuře bude důstojně reprodukovat svoji hudbu.