Nový cimbál a vybavení pro ZUŠku

Nositel projektu: 
Základní umělecká škola Dubňany, příspěvková organizace
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
375 000 Kč
Výše dotace: 
300 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projekt je určen na pořízení dvou koncertních cimbálů a audiotechniky, které budou určeny pro kulturní činnost v obcích. Pro kulturní potřeby a zejména pro zachování dlouhé doby životnosti je žádoucí, aby jeden cimbál byl určen pro pravidelné zkoušky a druhý mobilní na kulturní akce. Předmětem projektu je dále zakoupení audiotechniky (2 ks aktivních reprobeden a 10 ks signálních mikrofonních kabelů). Díky realizaci projektu se bude moci cimbálová muzika a jednotliví žáci ZUŠ Dubňany účastnit prestižních kulturních akcí, které jsou určeny pro větší počet diváků. Díky novému ozvučení bude kvalita přenášeného zvuku odpovídat reálnému tónu koncertního nástroje.