Obnova malých sakrálních staveb

Nositel projektu: 
Svazek obcí mikroregionu Podchřibí
Celková částka: 
1 096 698 Kč
Výše dotace: 
1 096 698 Kč
Typ organizace: 
Mikroregion
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
1
Fiche: 
2. Zvýšení rozmanitosti činnosti nezemědělské povahy