Obnova vozového parku charitních pečovatelských služeb

Nositel projektu: 
Diecézní charita Brno
Obec: 
Kyjovsko
Celková částka: 
792 200 Kč
Výše dotace: 
752 590 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
3
Fiche: 
20. Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj

Charitní pečovatelská služba Šardice a Charitní pečovatelská služba Ždánice se doposud potýla s nedostatečným vozovým parkem, a to z důvodu stáří, opotřebovanosti a poruchovosti některých vozů. Tento fakt často pečovatelkám a sociálním pracovnicím komplikoval cestu ke klientům.

Pro zvýšení efektivity a operativnosti byl v rámci projektu uskutečněný nákup automobilů.Tento krok pečovatelkám a sociálním pracovnicím velmi usnadňuje a urychluje práci a přesun ke klientům, kteří jejich pomoc potřebují.