Obnova značení a doplňkové infrastruktury NS Kyjov - Bohuslavice

Nositel projektu: 
Město Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
265 806 Kč
Výše dotace: 
212 644 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem realizace projektu je obnova a doplnění turistického značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice, a to vč. instalace doplňkového mobiliáře v podobě odpočívadel, vyhlídkových míst, laviček a informačních panelů. Součástí projektu jsou také aktivity spojené s vyčištěním prostor pro trasu NS a drobné zemní práce spočívající v zarovnání drobných erozních rýh za účelem zpřístupnění stezky široké veřejnosti. Realizace souhrnu shora popsaných aktivit je cílená především na obnovu materiálně-technické základny lokální turistické trasy, která má vést ke zvýšení atraktivity naučné stezky a její návštěvnosti.