Odborné učebny ZŠ Ratíškovice - vybavení a zeleň Název projektu

Nositel projektu: 
obec Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
2 542 843 Kč
Výše dotace: 
2 415 700 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
1
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Ve školství se stále zvyšují nároky na odborné znalosti žáků. V pozadí výuky je nutnost zmenšit propast mezi školou a realitou. Na tento trend základní škola Ratíškovice nedokázala pružně reagovat, a to z důvodu nedostatečného počtu specializovaných tříd s potřebným moderním vybavením a technologiemi.

Díky dotaci jsou vybaveny čtyři odborné učebny, které pomohou zmírnit rozdíl mezí školním prostředím a realitou a pomohou žákům v odborné výuce. Vybavena je specializovaná učebna pro kvalitní výuku cizích jazyků. Do školy se vrací i klasické školní dílny v rámci předmětu Praktické činnosti. Proto bylo zapotřebí zřídit pro práci se dřevem, kovem či plastem moderně vybavené školní dílny, které žákům poskytnou prostor pro odvedení kvalitní práce a zároveň je budou motivovat k práci rukama a budovat vztah k řemeslu. Dále byla ve škole zřízena multimediální učebna, která disponuje velmi kvalitním technickým vybavením a moderní výpočetní technikou, a tak škála možností, jak tuto učebnu využít je opravdu velmi pestrá. Vznikla i přírodovědná učebna pro výuku a demonstraci pokusů z přírodovědy a fyziky, návrhy a realizace drobných konstrukcí, realizace laboratorních prací z fyziky a chemie, realizace projektů z oblasti techniky, práce se stavebnicemi, měření základních veličin z oblasti fyziky a chemie (základy meteorologie).