Odstranění bariér v Centru sociálních služeb Kyjov

Nositel projektu: 
Město Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
464 208 Kč
Výše dotace: 
440 998 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
13
Fiche: 
27. Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje

Předmětem projektu je modernizace osobního výtahu v komplexu budovy Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. (CSS) města Kyjova, konkrétně pavilonu C, za účelem podpory bezpečnosti a komfortu uživatelů služeb tohoto centra. Nově navržený osobní výtah bude splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po realizaci projektu tak bude provoz budovy plně v souladu s touto vyhláškou.