Oprava sboru J.A.Komenského

Nositel projektu: 
Náboženská obec Církve čs husitské ve Bzenci
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
397 500 Kč
Výše dotace: 
357 688 Kč
Rok zahájení: 
2008
Rok ukončení: 
2009
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
1
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener